Groot Zevert

Fertimex. Drijfmest en aanvullende bemesting in één werkgang.

Groot Zevert

Wij hebben Fertimex ontwikkeld om één werkgang organische mest en kunstmest toe te dienen. De kern van Fertimex is speciale mestinjecteur en drie vloeibare kunstmeststoffen. U benut zo uw drijfmest optimaal en bemest nauwkeurig op maat. Resultaat: maximale gewasopbrengst tegen lage bemestingskosten.

  • Bemesten op maat
  • Een werkgang minder
  • Lagere meststofkosten